Näin erotat lohen ja taimenen

Lohi ja taimen on vaikeita lajeja erottaa toisistaan. Taimenella on runsaasti mustia pilkkuja myös kylkiviivan alapuolella. Lohella on pilkkuja vain vähän ja ne keskittyvät ruumiin etuosaan. Taimenella kiduskannessa on pilkkuja runsaasti. Lohen yläleuka ulottuu vain silmän takareunan tasalle, taimenella se menee silmän takareunan taakse. Lohen pyrstön tyvi on kapeampi kuin taimenella. Lohen pyrstöstä saa hyvän otteen. Taimenen kohdalla tämä on vaikeampaa. Taimenen pyrstöevä on suora, lohella pyrstöevässä on lovi. Joissain tapauksissa lohen pyrstö saattaa olla tasainen. Lohen rinta- ja vatsaevä on teräväkärkinen, kun taas taimenella nämä ovat pyöreämmät. Varmin keino erottaa lajit toisistaan on suussa oleva vannasluu. Lohen vannasluun hampaat ovat suorassa rivissä.

Lohi (Salmo salar)

Lohi - © Sakke Yrjölä

Taimen (Salmo trutta)

Taimen - © Sakke Yrjölä

Kuvat © Sakke Yrjölä

Rasvaevällinen lohi ja taimen tulee vapauttaa

Luonnossa lisääntyneillä lohilla ja taimenilla on selkä- ja pyrstöevän välissä rasvaevä. Istutetuilta kaloilta tämä evä on poistettu. Kaikki rasvaevälliset lohet ja taimenet tulee vapauttaa. Rohkaisemme vapauttamaan myös rasvaevättömät taimenet ja lohet luonnonkalakantojen vahvistumisen turvaamiseksi. Rasvaevätönkin emokala on joen tulevaisuuden kannalta tärkeä.

Sähköposti:
info@kalastajankymijoki.fi