Edeltävät Seuraava

Kalatiet Kymijoella

Kymijoen alimmissa padoissa on kolme kalatietä, joita pitkin kaloilla on mahdollisuus nousta patojen yläpuolisille lisääntymisalueille. Kaksi näistä sijaitsee Langinkoskenhaarassa ja yksi Korkeakoskenhaarassa.

Korkeakoskella sijaitsee voimalaitos, jonka viereen avattiin vuonna 2016 1,5 miljoonaa euroa maksanut kalatie. Korkeakosken kalatie oli yksi kansallisen kalatiestrategian kärkihankkeista. Putoamiskorkeutta kalatiellä on 13 metriä ja sen kokonaispituus on 205 metriä. Kalatie koostuu 52 altaasta, joiden syvyys on 1,1 m. Koivukoskelle sijaitsee vuonna 1933 rakennuttu voimalaitos ja säännöstelypato. Molempien yhteydessä sijaitsee kalaporras.

Kalaportaiden toimivuus

Olosuhteista riippuen kalaportaan toimivat joko kohtuullisesti tai heikosti. Pienien virtaamien aikana mikään kalaporras ei toimi halutunlaisesti. Koivukosken säännöstelypadon porras on toimiva, kunhan padon kautta juoksutetaan riittävä houkutusvirtaama.

Sähköposti:
info@kalastajankymijoki.fi