Kymijoki, Kotka info@kalastajankymijoki.fi
Koivukosken pato

Seuraavassa yhteenvedossa on esitetty Kymijoen lohen ja sen ympärille muodostuneen lohenkalastuksen tila sekä niissä tapahtuneet muutoksen viimeisen 30-40 vuoden ajanjaksolla. Aikajanat osoittavat selkeästi kalakannassa ja kalastuksessa tapahtuneen kielteisen kehityksen. Vain luonnonkalakantojen lievä kehittyminen on ainoa positiivista kehitystä kuvaava aikajana.

Käsittele lohta oikein

Catch&Release -kalastus on noussut suosituksi ja yleiseksi tavaksi turvata kalakantojen lisääntymistä. Isojen kalojen vapauttaminen tuo kuitenkin omat haasteensa C&R-kalastukseen, varsinkin lämpimän veden aikaan.

Heinäkuun lohi Ruavuolteelta

Kymijoki mielletään loppukauden tumman kalan joeksi. Moni tuleekin joelle kalaan vasta syyskuussa kun jokivesi laskee, lohi tummuu ja kala ryhtyy puremaan vihaisesti perhoon ennen kudulle valmistautumista.

Syksyinen Ruhavuolle © Pieta Piiroinen

Kymijoki on ainoa Etelä-Suomessa virtaava todellinen lohijoki. Sen parhaimmat kalastusalueet ovat Kotkassa, noin 130 kilometriä Helsingistä Itään, ollen näin noin puolentoistatunnin ajomatkan päässä Suomen pääkaupungista.

Sähköposti:
info@kalastajankymijoki.fi