Tattarinkoski - Kymijoki

Tattarinkoski

Tattarinkoski on kivikkoinen virrankiihtymä Hinttulankosken alta alkavan pidemmän suvanto-osuuden ja Langinkosken välissä. Tattarinkoski on Siikakosken lupa-alueen muista koskista poiketeen kalastettavissa itärannan lisäksi myös länsirannalta.

Tattarinkoskelle on siirryttävä erikseen teitä pitkin, mutta joki on ylitettävissä kosken alla sijaitsevan kävelysillan kautta. Tattarinkosken alue on myös soutukalastusaluetta Hinttulankosken loppuliu-usta Langinkosken niskalle. Rantakalastajan parhaat paikat Tattarinkoskella sijaitsevat kosken niska-aluella ja sen alapuolisissa kivikoissa.

Tattarinkoski on erityisen pienellä kalastuspaineella läpi koko kauden, vaikka tarjoaa hyvät mahdollisuudet tavoittaa niin lohta, kuin meritaimentakin.

Kalalajit

Lohi, meritaimen, hauki

Kalastuslupa

Kalastusluvan ostaminen

Koskikohtaisten kalastuslupien lisäksi tulee 18-64 vuotiailla olla kalastonhoitomaksu maksettuna ennen kalastuksen aloittamista.

Rasvaevällinen lohi ja taimen tulee vapauttaa

Luonnossa lisääntyneillä lohilla ja taimenilla on selkä- ja pyrstöevän välissä rasvaevä. Istutetuilta kaloilta tämä evä on poistettu. Kaikki rasvaevälliset lohet ja taimenet tulee vapauttaa. Rohkaisemme vapauttamaan myös rasvaevättömät taimenet ja lohet luonnonkalakantojen vahvistumisen turvaamiseksi. Rasvaevätönkin emokala on joen tulevaisuuden kannalta tärkeä.

Pyydystä ja Päästä oikein

  • Käytä kumihavaksellista haavia.
  • Käsittele kalaa märillä käsillä.
  • Vältä kalan nostamista ilmaan, roikottamista ja laskemista maalle.
  • Väsytä kala mahdollisimman nopeasti. Vältä väsyttämisen tarpeetonta pitkittämistä.
  • Väkäsettömien koukkujen käyttö on suositeltavaa.
  • Ennen vapauttamista elvytä kala kunnolla. Pidä pää ylävirtaan. Älä pumppaa kalaa. Lämpimässä vedessä kalan elpymisessä kestää tovi.

Sähköposti:
info@kalastajankymijoki.fi