Siikakoski - Kymijoki

Siikakoski

Kalastuslupa-alue saa nimensä aivan tien vieressä ryöppyävästä Siikakoskesta. Koski alkaa nivamaisena ja kivikkoisena niska-alueena heti Ruhavuolteen alapuolisen suvaannon jälkeen. Koski itsessään on lyhyt ryöpsäys joka levenee matalaksi kivikoksi. Itse koskialue on pääasiassa lohen ja taimenen poikasaluetta, kirjolohia ja yksittäisiä taimenia lukuunottamatta.

Alueen varsinaiset kalapaikat sijaitsevat pääosin kosken niska-alueella, sekä kosken alapuolisessa suvannossa. Niska-alueen yläosassa, lähes keskellä niskaa sijaitsee suuri niskakivi, jolle normaalilla vedellä on varsin helppo kahlata, ja josta tavoittaa niskamurtuman kalat hyvin. Niskakivi onkin Siikakosken kalastetuin paikka, mutta niskakivestä alaspäin löytyy myös hyviä paikkoja tavoittaa lohi ennen varsinaisen kosken murtumaa. Myös niskakiven yläpuolella sijaitsevalle kivikolle on mahdollista kahlata matalan veden aikaan, jolloin voi kalastaa myös niskamurtuman yläpuolta.

Siikakosken laskiessa vetensä ns. uimarannan suvantoon löytyy kosken alta taas syvempää vettä, josta voi tavoittaa lohen ja meritaimenen. Myös suvannossa oleva niemen kärki on hyvää aluetta lähes kaikilla vedenkorkeuksilla. Siikakosken ja Ruhavuolteen väliin jäävä suvantoalue on soutukalastusaluetta, johon on mahdollista vuokrata venettä. Lisäksi suvannon reunoilla kulkee invalaituri, jossa on useita heittopaikkoja suvannon kalastusta varten.

Kalalajit

Lohi, meritaimen

Kalastuslupa

Kalastusluvan ostaminen

Koskikohtaisten kalastuslupien lisäksi tulee 18-64 vuotiailla olla kalastonhoitomaksu maksettuna ennen kalastuksen aloittamista.

Rasvaevällinen lohi ja taimen tulee vapauttaa

Luonnossa lisääntyneillä lohilla ja taimenilla on selkä- ja pyrstöevän välissä rasvaevä. Istutetuilta kaloilta tämä evä on poistettu. Kaikki rasvaevälliset lohet ja taimenet tulee vapauttaa. Rohkaisemme vapauttamaan myös rasvaevättömät taimenet ja lohet luonnonkalakantojen vahvistumisen turvaamiseksi. Rasvaevätönkin emokala on joen tulevaisuuden kannalta tärkeä.

Pyydystä ja Päästä oikein

  • Käytä kumihavaksellista haavia.
  • Käsittele kalaa märillä käsillä.
  • Vältä kalan nostamista ilmaan, roikottamista ja laskemista maalle.
  • Väsytä kala mahdollisimman nopeasti. Vältä väsyttämisen tarpeetonta pitkittämistä.
  • Väkäsettömien koukkujen käyttö on suositeltavaa.
  • Ennen vapauttamista elvytä kala kunnolla. Pidä pää ylävirtaan. Älä pumppaa kalaa. Lämpimässä vedessä kalan elpymisessä kestää tovi.

Sähköposti:
info@kalastajankymijoki.fi