Hinttulankoski - Kymijoki

Hinttulankoski

Hinttulankoski sijaitsee Kokonkosken alapuolisen suvannon alta, mutta kävely-yhteyttä Kokonkoskelta Hinttulankoskelle ei ole, vaan sinne on siirryttävä erikseen teitä pitkin.

Hinttulankosken ja Kokonkosken välisessä suvannossa joki haarautuu varsinaiseen Langinkoskenhaaraan sekä pienempään Huuman haaraan, joka on rauhotettu kalastukselta kokonaan. Hinttulankosken alaosassa joen ylittää kävelysilta. Lisäksi kosken keskellä sijaitsee saari, joka ei Kokonkosken saarista poiketen kuuluu kalastusalueeseen. Parhaat kalapaikat Hinttulankoskella löytyvät alueen niskaosalta, joko matalan veden aikaan kahlaamalla niska-alueen matalikolla tai kalastamalla aivan alueen yläpään kivikkoisesta niemekkeestä niskan syvempää yläosaa. Myös sillan ylä- ja alapuolelta voi tavoitaa kalan.

Hinttulankoski on usein Siika- ja Kokonkosken aluetta vähemmän kalastettu koski. Hurjimmat kalamiehet käyvät Hinttulankosken ylä- ja alapuoleisilla suvanto-osuuksilla kalassa myös suurien haukien vuoksi.

Kalalajit

Lohi, meritaimen, hauki

Kalastuslupa

Kalastusluvan ostaminen

Koskikohtaisten kalastuslupien lisäksi tulee 18-64 vuotiailla olla kalastonhoitomaksu maksettuna ennen kalastuksen aloittamista.

Rasvaevällinen lohi ja taimen tulee vapauttaa

Luonnossa lisääntyneillä lohilla ja taimenilla on selkä- ja pyrstöevän välissä rasvaevä. Istutetuilta kaloilta tämä evä on poistettu. Kaikki rasvaevälliset lohet ja taimenet tulee vapauttaa. Rohkaisemme vapauttamaan myös rasvaevättömät taimenet ja lohet luonnonkalakantojen vahvistumisen turvaamiseksi. Rasvaevätönkin emokala on joen tulevaisuuden kannalta tärkeä.

Pyydystä ja Päästä oikein

  • Käytä kumihavaksellista haavia.
  • Käsittele kalaa märillä käsillä.
  • Vältä kalan nostamista ilmaan, roikottamista ja laskemista maalle.
  • Väsytä kala mahdollisimman nopeasti. Vältä väsyttämisen tarpeetonta pitkittämistä.
  • Väkäsettömien koukkujen käyttö on suositeltavaa.
  • Ennen vapauttamista elvytä kala kunnolla. Pidä pää ylävirtaan. Älä pumppaa kalaa. Lämpimässä vedessä kalan elpymisessä kestää tovi.

Sähköposti:
info@kalastajankymijoki.fi