Kymijoen kirjolohi-istutukset

Kalastajan Kymijoki on päivämäärällä 25.1.2021 lähettänyt kirjallisen kysymyksen Kotkan kaupungille koskien Kymijoen kirjolohi-istutuksia. Tiedustelimme voisiko Kotkan kaupunki harkita vieraslajiksi luokitellun kirjolohen istutuksista luopumista Kymijokeen? Ehdotimme myös, että kirjolohen voisi korvata muulla kalalajilla, joka tukisi kalastusalueen kalamääriä lohenkalastuksen ulkopuolella kuten harjus tai taimen.

Olemme saaneet Kotkan kaupungilta vastauksen 29.10.2021, jossa he toteavat mm. seuraavaa:

Kotkan kaupungin kantana kalaston hoidossa on kestävyyden tukeminen ja luonnontuotannon vahvistaminen. Kalastusalueiden ylläpitäjinä tavoitteena on myös pitää kalastuskohde houkuttelevana. Houkuttelevuutta tuo mm saalisvarmuus alueiden kunnossapidon lisäksi. Kirjolohen istutuksia ei olla lisäämässä. Päinvastoin niitä voidaan vähentää, kun luonnontuotanto mm taimenen osalta toisi kalastettavaa ympäri vuoden. Kaupunki suhtautuu erittäin positiivisesti kestävän kalastuksen kehittämiseen ja kalojen elinolosuhteiden parantamiseen Kymijoessa ja on valmis myös osallistumaan kunnostushankkeisiin resurssiensa mukaan.

Kalastajan Kymijoen kanta on, että vieraslajit kuten kirjolohi, eivät kuulu Kymijokeen vaan kaikki mahdolliset resurssit tulisi kohdentaa joen luontaisten kalakantojen vahvistamiseen.

Sähköposti:
info@kalastajankymijoki.fi